Niedotlenienie płodu – przyczyny i objawy 

Niedotlenienie płodu – przyczyny i objawy 

Niedotlenienie płodu jest stanem zagrażającym życiu dziecka. Na niedotlenienie najbardziej wrażliwy jest ośrodkowy układ nerwowy. Jego jednym z najpoważniejszych skutków jest dziecięce porażenie mózgowe, a nawet śmierć dziecka. Jej zasadniczą przyczyną jest obniżenie stężenia tlenu we krwi płodu. Dotyczy 1-2:1000 żywo urodzonych noworodków, natomiast u wcześniaków zdarza się częściej. Jakie są rodzaje niedotlenienia płodu oraz jak rozpoznać, że z płodem dzieje się coś niepokojącego? – 
 
Istnieją następujące rodzaje niedotlenienia płodu:

 • niedotlenienia płodu wewnątrzmaciczne 
 • niedotlenienia płodu okołoporodowe (urodzeniowa)
   Przyczyna niedotlenienia płodu może mieć charakter matczyny, płodowy, łożyskowy, pępowinowy lub maciczny.
   
  W zależności od nasilenia niedoboru tlenu w ciąży występują zróżnicowane objawy i ryzyko uszkodzenia układów i narządów wewnętrznych. Dzieci urodzone w niedotlenienia płodu są blade, sine, nie oddychają, cechuje je wiotkość i osiągają niską punktację w skali Apgar. 
   
  Istnieje wiele sytuacji, które stanowią przyczynę występowania niedotlenienia u noworodka. Zaliczamy do nich m.in. ucisk pępowiny, wypadnięcie pępowiny, zaawansowane wcześniactwo i związany z nim niedojrzały układ oddechowy, zespół aspiracji smółki, przedłużający się poród, przedwczesne oddzielenie łożyska, niedociśnienie matki, pęknięcie macicy. Jedną z przyczyn niedotlenienia płodu może być również brak zdolności wiązania przez hemoglobinę tlenu w chorobie hemolitycznej spowodowanej konfliktem serologicznym w układzie Rh.
   
  Do najczęściej występujących objawów niedotlenienia płodu należą:
  -zielone wody płodowe (zanieczyszczone smółką)
  -przedporodowa anemia
  -niska masa urodzeniowa dziecka nieadekwatna do wieku ciążowego
  -małowodzie
 • nieprawidłowy zapis KTG.
   
  Przy urodzeniu dziecka z niedotlenieniem dąży się do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych – oddechu i czynności serca. Noworodki z niedotlenieniem wymagają leczenia na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM).
   
  Śródporodowe zagrażające niedotlenienie płodu jest jednym z głównych wskazań do zakończenia porodu drogą cięcia cesarskiego – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz genetyki klinicznej.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Na wizytę należy umówić się pod numerem 606-340-593. Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.