Niedotlenienie płodu w czasie porodu – jakie są przyczyny?

Niedotlenienie płodu w czasie porodu – jakie są przyczyny?

Niedotlenienie płodu może pojawić się u każdej pacjentki, nawet u której ciąża przebiegała bez żadnych powikłań i problemów (ciąża niskiego ryzyka) stąd konieczne jest monitorowanie stanu płodu w trakcie każdego porodu! Monitorowanie czynności serca dziecka (okresowe lub stałe) powinno być prowadzone zarówno w pierwszym jak i drugim okresie porodu. Czynność serca płodu powinna być osłuchiwana bezpośrednio po skurczu macicy. 

Celem śródporodowego monitorowania stanu płodu jest zmniejszenie częstości epizodów niedotlenienia i profilaktyka kwasicy u płodu i noworodka. Epizody niedotlenienia u płodu są najczęściej krótkotrwałe; kompensacja ze strony płodu może być wystarczająca przez pewien okres czasu. Należy wówczas potwierdzić lub wykluczyć zagrożenie płodu i podjąć postępowanie zapobiegające pogorszeniu stanu dziecka.  

Wskazaniem do ciągłego zapisu kardiotokograficznego i działań mających na celu zakończenie ciąży są: 

 • utrzymujące się lub powtarzające deceleracje późne lub zmienne, 
 • każda deceleracja o różnicy w stosunku do zapisu podstawowego >40/min., 
 • utrzymująca się bradykardia <100/min., 
 • utrzymująca się tachykardia >160/min., 
 • oscylacja zawężona lub milcząca.  

Do metod śródporodowego monitorowania stanu płodu, które powinny być dostępne w każdej sali porodowej należy zaliczyć: 

Osłuchiwanie – jest to bezpieczna metoda nadzoru stanu płodu pod warunkiem przestrzegania zasady regularnego wykonywania oraz reaktywnego zapisu NST KTG przed przyjęciem i/lub bezpośrednio po przyjęciu na salę porodową.

Nieprawidłowa częstość czynności serca płodu w czasie osłuchiwania jest wskazaniem do rozpoczęcia ciągłego monitorowania kardiotokograficznego! 

Monitorowanie kardiotokograficzne – każdy oddział położniczy powinien być wyposażony w przynajmniej jeden aparat kardiotokograficzny przypadający na 2 łóżka porodowe. Wskazaniami do elektronicznego monitorowania stanu płodu są: 

 • nieprawidłowa czynność serca płodu w trakcie osłuchiwania, 
 • nieprawidłowy zapis NST KTG przed przyjęciem do sali porodowej, 
 • odpływanie zielonego płynu owodniowego oraz ciąża wysokiego ryzyka. 

Nieprawidłowy zapis kardiotokograficzny należy przyjąć za wykładnik zagrożenia płodu dopóki za pomocą innych metod diagnostycznych nie wykluczy się jego niedotlenienia i/lub kwasicy! 

Do mechanizmów odpowiedzialnych za niedotlenienie płodu można zaliczyć: 

 • nieprawidłowy przepływ przez łożysko z przyczyn matczynych: hipotensja u matki, choroby naczyń, podwyższone napięcie macicy, nadmierna czynność skurczowa macicy, 
 • nieprawidłowe zaopatrzenie dziecka w tlen z przyczyn „płodowych”: uciśnięcie sznura pępowinowego, wypadnięcie pępowiny, niedokrwistość płodu, posocznica, niewydolność krążenia u płodu, 
 • o nieprawidłową wymianę gazów przez łożysko: przedwczesne oddzielenie się łożyska, zawał lub zapalenie łożyska,
 • o niedotlenienie u matki: ciężkie choroby serca i płuc, zatorowość płucna, 
 • o kwasicę u matki: np. kwasicę metaboliczną w przebiegu niewyrównanej cukrzycy.  

– wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz genetyki klinicznej.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Na wizytę należy umówić się pod numerem 606-340-593.   

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.