Poród się rozpoczął – jakim czynnościom zostanie poddana pacjentka w szpitalu?  

Poród się rozpoczął – jakim czynnościom zostanie poddana pacjentka w szpitalu?  

Celem właściwej opieki okołoporodowej jest pomoc kobiecie i jej dziecku w czasie porodu, rozumiana jako całokształt działań dotyczących fachowej pomocy medycznej mającej na celu wyeliminowanie, zminimalizowanie lub ograniczenie negatywnych wpływów na matkę i dziecko. Działania te obejmują zminimalizowanie urazu związanego z porodem, ograniczenie utraty krwi oraz urodzenie dziecka w możliwie najlepszym stanie ogólnym bez trwałych uszkodzeń mogących zaburzać jego prawidłowy rozwój psychofizyczny w przyszłości.  

U pacjentki przyjętej do szpitala należy ocenić czynność serca płodu najlepiej przy pomocy kilkunastominutowego zapisu kardiotokograficznego. Niezbędne są także: 

  • • dokładne zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, 
  • • analiza przebiegu obecnej ciąży (określenie aktualnego tygodnia ciąży) i dokładne zebranie wywiadu położniczego dotyczącego przebytych ciąż i porodów oraz powikłań z nimi związanych, rozwoju dzieci, 
  • • sprawdzenie grupy krwi pacjentki, 
  • • kontrola ostatnich wyników badań laboratoryjnych. Zalecane jest pobranie u każdej ciężarnej około 35-37 tygodnia ciąży wymazu bakteriologicznych z kanału szyjki macicy w celu wyodrębnienia grupy pacjentek wymagających prewencji antybiotykowej w razie kolonizacji lub zakażenia potencjalnie groźnymi dla płodu i matki bakteriami. Przy braku badania zalecane jest pobranie wymazu przy przyjęciu do szpitala, 
  • • badanie wewnętrzne z oceną zaawansowania porodu, 
  • • ocena położenia płodu (wykonanie chwytów Leopolda), 
  • • określenie części przodującej,
  • • ocena czynności skurczowej macicy i ciągłości pęcherza płodowego, 
  • • analiza proporcji między płodem a miednicą matki,
  • • ocena stanu ogólnego matki (tętno, temperatura, ciśnienie krwi, w uzasadnionych przypadkach częstość oddechów). Pomiar ciśnienia krwi nie powinien być wykonywany w czasie skurczu macicy.   

W celu postawienia odpowiedniej diagnozy konieczne jest odbycie wizyty u lekarza ginekologa, a niekiedy również u lekarzy innych specjalizacji. Nie należy lekceważyć żadnych objawów, gdyż dana jednostka chorobowa nieleczona w dłuższym czasie może prowadzić do trudnych komplikacji zdrowotnych – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz genetyki klinicznej.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Na wizytę należy umówić się pod numerem 606-340-593.   

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników


 

Comments are closed.