Rozpoznanie porodu – kiedy jechać do szpitala?  

Rozpoznanie porodu – kiedy jechać do szpitala?  

Początek porodu może być rozpoznany na podstawie czynności skurczowej macicy powodującej postęp porodu czyli skracanie i rozwieranie szyjki macicy. Niekiedy, na 2-3 tygodnie przed porodem mogą pojawić się skurcze przepowiadające wymagające zawsze różnicowania z właściwymi skurczami porodowymi. Podstawowym działaniem różnicującym jest obserwacja czy zgłaszane przez pacjentkę dolegliwości są rzeczywiście początkiem porodu. Czym różnią się skurcze przepowiadające od skurczy porodowych?   

Skurcze macicy przepowiadające charakteryzują się następującymi cechami: 

 • nie powodują skracania i rozwierania szyjki macicy, 
 • zwykle nie są regularne, 
 • w obserwacji 1-2 godzinnej nie ulegają nasileniu zarówno pod względem częstości, jak i intensywności, 
 • najczęściej są odczuwane przez pacjentkę jako okresowe bóle podbrzusza, 
 • stają się mniej dolegliwe lub ustępują po lekach uspokajających albo spazmolitykach. 

Skurcze porodowe charakteryzuje: 

 • postęp porodu czyli skracanie i rozwieranie szyjki macicy, 
 • nasilanie się częstości i intensywności w czasie obserwacji, regularność występowania, 
 • jednoczesny ból w podbrzuszu i okolicy krzyżowej, 
 • nieustępowanie po podaniu leków uspokajających lub spazmolitycznych. 

W razie wątpliwości, czy obserwowane skurcze są skurczami porodowymi niezbędna jest obserwacja trwająca 1-2 godziny. Przebieg postępu porodu powinien być oceniany na podstawie badań per vaginam. Na szybkość skracania się szyjki macicy ma wpływ liczba przebytych porodów drogami natury, wielkość i położenie płodu, stan pęcherza płodowego i dolnego odcinka macicy oraz aktywność skurczowa trzonu macicy.

Jeżeli pacjentka nie obserwuje u siebie żadnych niepokojących objawów, powinna zgłosić się do szpitala, gdy skurcze porodowe będą pojawiały się częściej niż co 20 minut.

Sposób rozwierania kanału szyjki macicy jest zróżnicowany zależnie od rodności. U pierworódek rozwieranie zaczyna się od ujścia wewnętrznego szyjki macicy, natomiast u wieloródek proces skracania i rozwierania szyjki macicy przebiega równolegle. Najczęstszą przyczyną przedłużenia fazy utajonej u pierworódki jest „niedojrzałość” szyjki macicy czyli brak gotowości do porodu na początku czynności porodowej. U wieloródek natomiast należy rozważać obecność skurczów przepowiadających, które u ok. 50% pacjentek mylnie mogą być rozpoznane jako początek porodu. 

Odrębną grupę stanowią pacjentki z przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego (PROM). Około 75-85% kobiet rodzi spontanicznie w ciągu doby od samoistnego odpłynięcia płynu owodniowego po 36 tygodniu ciąży. Odpływanie płynu owodniowego w ciąży donoszonej, ze względu na ryzyko zakażenia wstępującego, powinno stanowić wskazanie do hospitalizacji.  

 Odpływanie płynu owodniowego można potwierdzić poprzez: 

 • badanie przez pochwę przy pomocy sterylnych wzierników i stwierdzenie wypływania wodojasnego, zielonkawego lub podbarwionego krwiście płynu z kanału szyjki macicy. Wyjątek stanowią pacjentki z założonym pessarem, u których wodojasna wydzielina jest wynikiem jego obecności, 
 • badanie ginekologiczne i stwierdzenie braku objawu balotowania główki z jednoczesnym wypływaniem płynu przy odpychaniu ku górze części przodującej, 
 • próbę z odczynnikiem reagującym na zasadowe pH. Ze względu na fakt, że nie tylko płyn owodniowy ma odczyn zasadowy, próba taka ma tylko znaczenie dodatkowe, 
 • badanie ultrasonograficzne i stwierdzenie braku lub minimalnej ilości płynu owodniowego w jamie macicy oraz niestwierdzenie zbiornika wód poprzedzających – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz genetyki klinicznej.

W celu postawienia odpowiedniej diagnozy konieczne jest odbycie wizyty u lekarza ginekologa, a niekiedy również u lekarzy innych specjalizacji. Nie należy lekceważyć żadnych objawów, gdyż dana jednostka chorobowa nieleczona w dłuższym czasie może prowadzić do trudnych komplikacji zdrowotnych – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz genetyki klinicznej.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Na wizytę należy umówić się pod numerem 606-340-593.   

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.