Czy badanie USG jest bezpieczne dla płodu? – dr n. med. Piotr Magnowski, Tarnowo Podgórne, Luboń

Czy badanie USG jest bezpieczne dla płodu? – dr n. med. Piotr Magnowski, Tarnowo Podgórne, Luboń

Ginekolog Luboń

Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w przebiegu ciąży. Zgodnie ze Standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie prowadzenia ciąży o przebiegu prawidłowym, badanie to powinno być oferowane wszystkim ciężarnym, co najmniej 3 razy w trakcie trwania ciąży – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej, Tarnowo Podgórne, Luboń.

Jaki jest cel wykonywania badań ultrasonograficznych w ciąży? 

Podstawowym celem badań ultrasonograficznych w ciąży jest zminimalizowanie wystąpienia niekorzystnych wyników położniczych, mogących wystąpić na skutek nierozpoznania wady u płodu, niedojrzałości płodu lub innych zaburzeń wewnątrzmacicznych. Zadaniem lekarza wykonującego badanie przesiewowe jest skierowanie ciężarnej do ośrodka referencyjnego w każdym przypadku wątpliwości diagnostycznych lub podejrzenia nieprawidłowego rozwoju płodu. Na każdym etapie rozwoju ciąży, badanie ultrasonograficzne ma inną specyfikę. Inny jest cel badania w I trymestrze ciąży w odróżnieniu od II i III trymestru. Niezależnie od okresu ciąży, w którym badanie jest wykonywane, ciężarna poddawana badaniu powinna otrzymać od lekarza przystępną informację o uzyskanym wyniku – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej, Tarnowo Podgórne, Luboń.

Czy badanie ultrasonograficzne jest bezpieczne? 

W chwili obecnej nie istnieją badania, których wyniki sugerowałyby, że badanie ultrasonograficzne wpływa niekorzystnie na rozwój płodu. Wykonując badanie należy kierować się zasadą minimalnej ekspozycji i czasu badania pozwalającego na kompletne wykonanie procedury. Badanie USG polega na odbijaniu ultradźwięków od badanego obiektu, które następnie wracają do aparatu i są przetwarzane na obraz. W 2000 roku, po około 20 latach stosowania USG w położnictwie, opublikowano wyniki wieloletnich prób, gdzie nie stwierdzono istotnych statystycznie szkodliwych skutków USG.  

Jakie wymagania powinien spełniać sprzęt ultrasonograficzny? 

Aparat ultrasonograficzny w diagnostyce położniczo-ginekologicznej powinien posiadać: prezentację 2D w czasie rzeczywistym, co najmniej 128-stopniową skalę szarości, powinien mieć możliwość pomiaru odległości (co najmniej dwóch pomiarów), obwodu i pola powierzchni oraz program położniczy. Ponadto powinien być wyposażony w głowice przezbrzuszną i przezpochwową z możliwością dokumentacji fotograficznej i elektronicznej. Cennym uzupełnieniem funkcji aparatu ultrasonograficznego jest opcja kolorowego Dopplera.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii. Dr n. med. Piotr Magnowski przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Należy umówić się na wizytę pod numerem 606-340-593.    

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.