Skąd się biorą wady wrodzone w ciąży? –  dr n. med. Piotr Magnowski, Tarnowo Podgórne, Luboń

Skąd się biorą wady wrodzone w ciąży? –  dr n. med. Piotr Magnowski, Tarnowo Podgórne, Luboń

Każda kobieta zachodząca w ciążę ponosi ryzyko urodzenia dziecka z zaburzeniem rozwojowych. Ocenia się, że u 2–4% dzieci (1/25 do 1/50 żywo rodzących się dzieci) rozpoznaje się mnogie lub pojedyncze wady rozwojowe, o zróżnicowanych skutkach dla rozwoju dziecka – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej, Tarnowo Podgórne, Luboń..

Wiele wad wrodzonych można korygować chirurgicznie, jednak są one także jedną z głównych przyczyn umieralności noworodków oraz hospitalizacji i śmiertelności na oddziałach niemowlęcych i dzieci starszych. Grupę ok. 3–5% dzieci stanowią pacjenci, u których rozpoznano poważne lub lżejsze zaburzenia rozwoju somatycznego i/lub intelektualnego, niekiedy w czasie odległym od daty porodu. Wiele tego typu nieprawidłowości to skutek ponad 8000 znanych chorób rzadkich i ultra rzadkich, nie zawsze ujawniających się w czasie ciąży lub tuż po porodzie. Większość takich chorób jest uwarunkowana genetycznie – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej, Tarnowo Podgórne, Luboń.

Ryzyko wystąpienia nieprawidłowości rozwojowych u płodu może podlegać modyfikacji zależnie od:

  • wieku matki, 
  • stwierdzonych u niej chorób przewlekłych lub ostrych (w tym także infekcyjnych), 
  • przyjmowanych leków, 
  • trybu i stylu życia, 
  • stosowanych używek
  • wpływu wielu innych czynników środowiskowych. 

Ryzyko to może się zmieniać w bardzo szerokim zakresie w przypadkach, gdy u potomstwa lub u członków rodzin jednego lub obojga rodziców już wcześniej występowały zaburzenia rozwojowe uwarunkowane genetycznie. Dotyczy to również przypadków niepłodności oraz niepowodzeń położniczych (poronienia, obumarłe ciąże itp.). 

Należy wskazać, że każda choroba, zwłaszcza uwarunkowana genetycznie, ma swój indywidualny przebieg, z szeroko różniącymi się deficytami w rozwoju somatycznym i/lub intelektualnym, ujawniającymi się albo w okresie prenatalnym, albo bardzo często dopiero szereg miesięcy lub lat po porodzie. Nie da się tego z reguły przewidzieć, poza przypadkami określanymi a priori jako letalne w okresie ciąży lub też po porodzie albo chorobami nieodwołalnie upośledzającymi rozwój pacjenta w sposób ciężki. 

Współczesne standardy opieki ginekologicznej i położniczej mają na celu zapewnienie kobiecie przed zajściem w ciążę, w czasie jej trwania oraz w okresie okołoporodowym optymalnych warunków pozwalających na urodzenie zdrowego dziecka. Dotyczy to również monitorowania stanu zdrowia dziecka na każdym etapie jego rozwoju prenatalnego i po porodzie, gdy opiekę nad dzieckiem przejmują neonatolodzy i pediatrzy. Naturalnym dążeniem każdego lekarza, a przede wszystkim ginekologa i położnika, jest taka opieka nad każdą kobietą będącą w wieku pozwalającym jej na posiadanie dziecka by gwarantowała możliwość zajścia w ciążę oraz prawidłowy jej przebieg – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej, Tarnowo Podgórne, Luboń.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii. Dr n. med. Piotr Magnowski przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Należy umówić się na wizytę pod numerem 606-340-593. 

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.