Niedotlenienie płodu – stan zagrażający bezpośrednio życiu płodu

Niedotlenienie płodu – stan zagrażający bezpośrednio życiu płodu

Niedotlenienie płodu jest stanem charakteryzującym się niedoborem tlenu we krwi lub tkankach płodu. Jest to złożony proces patofizjologiczny, który może być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak zaburzenia pracy łożyska, dysfunkcje naczyniowe, infekcje, niewydolność płodu lub inne czynniki chorobowe. Objawy niedotlenienia płodu mogą być zauważalne poprzez monitorowanie aktywności płodu, ultrasonograficzne badania prenatalne, które mogą ujawnić brak aktywności serca płodu lub brak odpowiedniego wzrostu płodu w porównaniu do oczekiwanego wieku ciążowego.

Niedotlenienie płodu stanowi wyzwanie zarówno diagnostyczne, jak i kliniczne, wymagające kompleksowego podejścia zarówno do opieki nad matką, jak i płodem. Niezbędne jest również wsparcie psychologiczne dla rodziców w obliczu tej trudnej sytuacji.

Do stanów zagrażających bezpośrednio życiu płodu podczas porodu należą sytuacje położnicze, w których dochodzi do wypadnięcia pępowiny, oddzielenia łożyska czy pęknięcia macicy. Nieprawidłowości w zapisie kardiotokograficznym (KTG) stanowią jedno z najczęstszych wskazań do cięcia cesarskiego podczas porodu. Patologiczny śródporodowy zapis charakteryzujący się między innymi bradykardią poniżej 110 uderzeń na minutę, brakiem zmienności podstawowej czynności serca płodu z powtarzającymi się deceleracjami późnymi lub rytmem sinusoidalnym wiąże się z występowaniem kwasicy i może prowadzić do encefalopatii oraz mózgowego porażenia dziecięcego. Podjęte wówczas postępowanie poprawiające dobrostan płodu powinno uwzględniać zmianę pozycji matki, zwiększenie natlenowania powietrza przez nią wdychanego, wykluczenie i przeciwdziałanie hipotensji oraz nadmiernej czynności skurczowej macicy. Nieprawidłowości w zapisie KTG mogą być skutkiem szybkiego rozwierania szyjki macicy, nadmiernej czynności skurczowej (ponad 5 skurczów w ciągu 10 minut lub skurcz trwający ponad 2 minuty), jak również hipotensji związanej z założeniem znieczulenia zewnątrzoponowego podczas porodu – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz genetyki klinicznej.

Podsumowanie – według zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników:

— Poród należy bezzwłocznie zakończyć cięciem cesarskim w przypadku:

• stwierdzenia wypadnięcia pępowiny,

• podejrzenia oddzielenia łożyska,

• podejrzenia pęknięcia macicy.

— Poród należy ukończyć cięciem cesarskim w przypadku występowania patologicznego zapisu kardiotokograficznego utrzymującego się pomimo zastosowania metod poprawiających wewnątrzmaciczny dobrostan płodu oraz braku szansy szybkiego zakończenia porodu drogami natury

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Na wizytę należy umówić się pod numerem 606-340-593.   

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.