Badanie GBS w ciąży. Dlaczego jest ważne?

Badanie GBS w ciąży. Dlaczego jest ważne?

Streptococcus agalactiae to gatunek paciorkowców zaliczany do grupy serologicznej B (GBS – Group B Streptococcus). Jako tzw. bakteria komensalna może kolonizować dolny odcinek przewodu pokarmowego, odbyt, środowisko pochwy. Dane epidemiologiczne wskazują, że obecność GBS stwierdza się u 10-30% kobiet, które przeważnie nie manifestują żadnych objawów stanu zapalnego. Grupą szczególnie narażoną na zakażenia powodowane przez S. agalactiae są kobiety ciężarne, gdyż okres ciąży stwarza korzystne warunki sprzyjające szybkiemu namnażaniu się GBS w środowisku pochwy. Liczbowy przyrost populacji GBS w pochwie może stać się poważnym zagrożeniem nie tylko dla skolonizowanej kobiety, ale przede wszystkim dla noworodka.

Uważa się, że GBS kolonizuje jamę ustną, a następnie drogi oddechowe i przewód pokarmowy noworodka w następstwie transmisji wertykalnej w czasie porodu od matki z jej mikroflory pochwy, kanału szyjki macicy, skóry, śliny oraz ze środowiska zewnętrznego. Ryzyko transmisji drobnoustroju na noworodka wynosi 70%. Częstość zachorowań wynosi 2-4 na 1000 żywo urodzonych dzieci. U noworodków, paciorkowiec ten może być główną przyczyną tzw. wczesnego pojawienia się zakażenia w pierwszym tygodniu życia, najczęściej pod postacią różnych chorób układu oddechowego, zapalenia płuc i posocznicy. Paciorkowce z grupy B największe zagrożenie stwarzają podczas porodu, kiedy może dojść do zachłyśnięcia się noworodka zakażonym płynem owodniowym. Może to prowadzić do chorób układu oddechowego, zapalenia płuc i rozwoju posocznicy (sepsy), a także do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Stwarza to poważne zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka, dlatego badanie GBS w ciąży należy koniecznie wykonać w przepisowym czasie, by móc w razie dodatniego wyniku podjąć odpowiednie leczenie.

Wszystkie kobiety w ciąży powinny wykonać przesiewowe badanie mikrobiologiczne w kierunku obecności GBS pomiędzy 34. a 37. tygodniem ciąży i w razie dodatniego wyniku podjąć odpowiednie kroki mające na celu zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie porodu. W tym celu należy pobrać wymazy z przedsionka pochwy oraz z odbytnicy (po pokonaniu oporu zwieracza odbytu), wykorzystując dwie jałowe wymazówki. Badanie można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, gdzie pobrany zostanie wymaz i wysłany do odpowiedniego laboratorium – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz genetyki klinicznej.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Na wizytę należy umawiać się pod numerem 606-340-593.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.