Indukcja porodu. Co to jest?

Indukcja porodu. Co to jest?

Ginekolog Luboń

Indukcja porodu, polega na sztucznym pobudzeniu mechanizmów prowadzących do porodu przed jego naturalnym, spontanicznym rozpoczęciem i stanowi jedną z najczęściej stosowanych procedur we współczesnym położnictwie. Obecnie co piąta ciężarna jest poddawana tej procedurze, a w grupie rodzących drogami natury odsetek ten sięga aż 30–40%. Uzasadnieniem zastosowania indukcji porodu jest zmniejszenie umieralności i zachorowalności okołoporodowej płodu i noworodka, jak również zminimalizowanie powikłań u matki. Jak każda interwencja medyczna, indukcja porodu wiąże się jednak także z ryzykiem występowania powikłań.

Z jednej strony ― z perspektywy dziecka, przedwczesne zakończenie ciąży może się wiązać z występowaniem powikłań noworodkowych. Z drugiej― postępowanie zachowawcze zwiększa ryzyko niedotlenienia i obumarcia wewnątrzmacicznego, spowodowanych niewydolnością łożyska czy infekcją wewnątrzowodniową w przypadkach rozwarcia szyjki macicy lub przedwczesnego pęknięcia błon płodowych. Indukcja porodu zmniejsza z jednej strony zagrożenie życia i zdrowia matki, na przykład w ciąży powikłanej stanem przedrzucawkowym, a z drugiej zwiększa ryzyko przedłużonego porodu, atonii macicy, krwotoku porodowego oraz zakończenia porodu cięciem cesarskim. Kwalifikując ciężarną do indukcji porodu, należy zawsze brać pod uwagę wiek ciąży na podstawie badania ultrasonograficznego (USG) wykonywanego w I trymestrze, stopień nasilenia stwierdzanych nieprawidłowości, rodność, dojrzałość szyjki macicy oraz występowanie ewentualnych przeciwwskazań. Natomiast przed planowaną indukcją ciężarna musi wyrazić na nią świadomą zgodę.

Przeciwwskazania do indukcji porodu stanowią:

  • Łożysko lub naczynia przodujące
  • Przebyte operacje na trzonie macicy (np. klasyczne cięcie cesarskie, wyłuszczenie mięśniaków macicy)
  • Śródporodowe pęknięcie macicy w wywiadzie
  • Rak inwazyjny szyjki macicy
  • Aktywna infekcja opryszczką genitalną
  • Nieprawidłowe położenie płodu (poprzeczne, miednicowe)
  • Inne przeciwwskazanie do porodu drogami natury

Wskazania do indukcji porodu stanowią ciąża po terminie, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, podejrzenie hipotrofii płodu, ciąża bliźniacza, ciąża powikłana nadciśnieniem tętniczym, ciąża powikłana cukrzycą czy ciąża powikłana cholestazą – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz genetyki klinicznej.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej. Dr n. med. Piotr Magnowski przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Należy umówić się na wizytę pod numerem 606-340-593.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.