Jakie są przyczyny rozwoju cukrzycy ciążowej?

Jakie są przyczyny rozwoju cukrzycy ciążowej?

Ginekolog Luboń

Cukrzyca ciążowa jest definiowana, jako różnego stopnia zaburzenia tolerancji glukozy, które po raz pierwszy wystąpiły bądź zostały wykryte w trakcie ciąży. Dominującą grupę stanowią kobiety, u których hiperglikemia rozwinęła się w czasie ciąży. W tej grupie może się też znaleźć pewna liczba kobiet, u których cukrzyca (zarówno typu 1 jak i 2) istniała już przed ciążą, ale nie została wykryta.
 
Wstępne oznaczenie stężenia glukozy we krwi powinno być wykonane na początku ciąży, przy pierwszej wizycie u ginekologa w celu zdiagnozowania niewykrytych wcześniej zaburzeń gospodarki węglowodanowej.
 
W okresie ciąży Polskie Towarzystwo Diabetologiczne klasyfikuje te zaburzenia jako:
— cukrzycę przedciążową (PGDM) — gdy w ciążę zachodzi kobieta chorująca już na cukrzycę (niezależnie od typu choroby);
— hiperglikemię po raz pierwszy rozpoznaną w trakcie ciąży (do tej grupy należy zaliczyć cukrzycę ciążową (GDM) oraz wykryte w czasie ciąży inne typy cukrzycy).
 
Cukrzycą nazywa się grupę zaburzeń metabolicznych, których wspólną cechą jest hiperglikemia, będąca wynikiem bezwzględnego lub względnego niedoboru insuliny. Przewlekła hiperglikemia prowadzi do zaburzeń w metabolizmie białek, tłuszczów i gospodarki wodno-elektrolitowej. W konsekwencji tych zaburzeń może dochodzić do uszkodzenia rożnych narządów i układów, a szczególnie naczyń krwionośnych, mięśnia sercowego, nerek, nerwów i narządu wzroku. Cukrzyca w okresie ciąży, zależnie od stopnia wyrównania glikemii i obecności powikłań, zwiększa ryzyko wielu powikłań zarówno matczynych, jak i płodowych, w tym poronień, wad wrodzonych, obumarć wewnątrzmacicznych, nadmiernego wzrastania płodu, urazów okołoporodowych, hipoglikemii oraz innych problemów adaptacyjnych u noworodka.
 
Do bezpośrednich przyczyn występowania cukrzycy ciążowej należą zmiany gospodarki hormonalnej do jakich dochodzi w organizmie kobiety ciężarnej. Istnieje również szereg czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia tego zaburzenia. Należą do nich:

 • nadwaga przed ciążą,
 • wiek powyżej 35 lat,
 • występowanie cukrzycy w rodzinie (u rodziców, rodzeństwa),
 • stwierdzona przed ciążą zaburzona tolerancja glukozy lub podwyższona glikemia na czczo,
 • urodzenie w poprzedniej ciąży dziecka o masie ciała ponad 4 kg,
 • cukrzyca ciążowa w poprzedniej ciąży,
 • wykrycie cukru w moczu,
 • zwiększona ilość płynu owodniowego,
 • wcześniejsze poronienie, obumarcie płodu lub wady rozwojowe płodu w poprzedniej ciąży.
   
  Mimo znaczącego postępu w diabetologii, ryzyko powikłań diabetologicznych, położniczych i noworodkowych wciąż jest znamiennie wyższe u pacjentek z cukrzycą ciążową w porównaniu z pacjentkami bez cukrzycy.
   
  Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii oraz genetyki klinicznej. Dr n. med. Piotr Magnowski przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Należy umówić się na wizytę pod numerem 606-340-593.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.