Kim jest genetyk kliniczny oraz kto potrzebuje poradnictwa genetycznego? – dr n. med. Piotr Magnowski, Tarnowo Podgórne, Luboń 

Kim jest genetyk kliniczny oraz kto potrzebuje poradnictwa genetycznego? – dr n. med. Piotr Magnowski, Tarnowo Podgórne, Luboń 

Ginekolog Luboń

Genetyk kliniczny to przedstawiciel zawodu medycznego, który ma odpowiednie kwalifikacje, aby przeprowadzać poradnictwo genetyczne. Podstawowy zakres obowiązków genetyka klinicznego obejmuje zbieranie wywiadu od osób i rodzin z chorobami genetycznymi oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania o możliwość wystąpienia choroby genetycznej – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz genetyki klinicznej, Tarnowo Podgórne, Luboń.

Genetyk kliniczny pomaga zebrać i ocenić dane medyczne umożliwiające postawienie rozpoznania, przekazuje pacjentom niezbędne informacje, zapewnia wsparcie i poradę, poradnictwo genetyczne oraz ocenę ryzyka. Genetyk kliniczny ukierunkowuje pacjentów w w postępowaniu w przypadku chorób genetycznych. Obecnie genetycy kliniczni udzielają niezbędnych informacji o badaniach prenatalnych, badaniach przesiewowych, testach genetycznych w przypadku strat ciąż oraz wad płodu rozpoznanych na podstawie badań obrazowych, a także o technikach wspomaganego rozrodu. Genetycy kliniczni udzielają również porad pacjentom onkologicznym odnośnie przyczyn zachorowania oraz ryzyka dziedziczenia choroby nowotworowej wśród członków rodziny – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz genetyki klinicznej, Tarnowo Podgórne, Luboń.

Świadczenia genetyki klinicznej obejmują badanie lekarskie, dokładny wywiad rodzinny, badania dodatkowe oraz przekazanie informacji rodzinie wraz z dostarczeniem innych materiałów informacyjnych i edukacyjnych.
Najczęstsze wskazania do skierowania do poradnictwa genetycznego u genetyka klinicznego to:

  • ocena dziecka z niepełnosprawnością intelektualną bądź opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym,
  • ocena osoby z pojedynczymi lub mnogimi wadami wrodzonymi,
  • ocena osoby z możliwą chorobą metaboliczną,
  • możliwa obecność choroby jednogenowej,
  • osoby z ryzykiem choroby genetycznej, w tym pytania o diagnostyką przedkliniczną oraz ocenę ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe,
  • osoby lub rodziny mające pytania o aspekty genetyczne jakiejkolwiek choroby,
  • pary z poronieniami w wywiadzie,
  • spokrewnienie między partnerami, zwykle związek między kuzynostwem I stopnia,
  • poradnictwo prekoncepcyjne oraz poradnictwo dotyczące czynników ryzyka, w tym zaawansowany wiek matki oraz inne wskazania do wdrożenia diagnostyki prenatalnej..   

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii oraz genetyki klinicznej. Dr n. med. Piotr Magnowski przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Należy umówić się na wizytę pod numerem 606-340-593

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.