Wcześniactwo największym wyzwaniem współczesnej medycyny perinatalnej – dr n. med. Piotr Magnowski, Tarnowo Podgórne, Luboń 

Wcześniactwo największym wyzwaniem współczesnej medycyny perinatalnej – dr n. med. Piotr Magnowski, Tarnowo Podgórne, Luboń 

Ginekolog Luboń

Odsetek wcześniactwa zawiera się w różnych krajach w przedziale od 4% do 13%. W Polsce w roku 2019 odsetek ten wynosił 7 % co oznacza, że w ciągu jednego dnia rodzi się w naszym kraju ok. 70 wcześniaków. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby narodzin skrajnych wcześniaków, o masie ciała poniżej 1500 g – szacunki Instytutu Matki i Dziecka wskazują, że takich dzieci rodzi się niemal 1,5%. Globalna częstość porodów przedwczesnych utrzymuje się na przestrzeni ostatnich lat na podobnym poziomie, pomimo podejmowania licznych działań mających na celu jej obniżenie – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Tarnowo Podgórne, Luboń.


Wcześniactwo jest przyczyną aż 70% zgonów noworodków, u których nie stwierdzono wad wrodzonych. Poród przedwczesny jest także bardzo istotnym czynnikiem ryzyka dużego stopnia niepełnosprawności – dotyczy ona nawet do 50% wcześniaków. Należy również pamiętać, że poza skutkami doraźnymi z porodem przedwczesnym wiążą się również skutki długotrwałe, do których zaliczyć można problemy psychologiczne, społeczne, rodzinne i zdrowotne – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Tarnowo Podgórne, Luboń.


Porodem przedwczesnym według WHO nazywa się stan, w którym dochodzi do porodu przed 37 tygodniem lub 259 dniem trwania ciąży. Za najczęstsze czynniki etiologiczne przedwczesnych porodów uważa się:

  • pęknięcie pęcherza płodowego,
  • niedokrwienie łożyska lub macicy,
  • nałogi w ciąży (papierosy, alkohol, narkotyki),
  • reakcja immunologiczna w organizmie matki,
  • zakażenia i stany zapalne wewnątrz macicy.

Biorąc pod uwagę niezmiennie wysoką częstość występowania porodu przedwczesnego oraz związane z nim doraźne i długotrwałe powikłania, w pełni uzasadnione jest stwierdzenie, że poród przedwczesny jest największym wyzwaniem współczesnej medycyny perinatalnej – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Tarnowo Podgórne, Luboń.

Ostatnie lata przynoszą rosnącą liczbę dowodów na skuteczność suplementacji kwasem dokozaheksaenowym (DHA) w prewencji porodu przedwczesnego.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii. Dr n. med. Piotr Magnowski przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Należy umówić się na wizytę pod numerem 606-340-593.   

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.