Konflikt serologiczny – co to jest? dr n. med. Piotr Magnowski, Tarnowo Podgórne, Luboń

Konflikt serologiczny – co to jest? dr n. med. Piotr Magnowski, Tarnowo Podgórne, Luboń

Ginekolog Luboń

Konflikt serologiczny matczyno-płodowy jest patologią położniczą polegającą na występowaniu w krwiobiegu matki skierowanych przeciwko antygenom powierzchniowym erytrocytów płodu. Następstwem braku profilaktyki i leczenia tego stanu jest choroba hemolityczna płodu i/ /lub noworodka (HDFN), której powikłaniami może być są niedokrwistość hemolityczna, obrzęk uogólniony płodu oraz ciężkie uszkodzenie wewnątrzmaciczne płodu – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, Tarnowo Podgórne, Luboń.

Kiedy występuje konflikt serologiczny?

Dochodzi do niego w sytuacji, gdy:

  • ciężarna ma grupę krwi Rh-, a jej partner Rh+;
  • dziecko odziedziczy po ojcu układ antygenów na czerwonych krwinkach;
  • do krwiobiegu kobiety przedostanie się pewna ilość krwi dziecka.

W przypadku kobiet ciężarnych zgodnie z obowiązującymi standardami opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem do 10. tygodnia ciąży należy każdej kobiecie oznaczyć grupę krwi oraz wykonać badanie w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych.

Immunoprofilaktyka – bezpieczna dla matki i dla płodu

Do lat 70. XX wieku choroba hemolityczna płodu i/lub noworodka stanowiła istotną przyczynę zachorowalności noworodków, a także była przyczyną długotrwałej niepełnosprawności w późniejszym wieku. Wprowadzenie profilaktyki okołoporodowej oraz śródciążowej pozwoliło na znaczącą redukcję częstości występowania HDFN. Współcześnie możliwe jest wczesne wykrycie konfliktu serologicznego oraz podjęcie działań zapobiegających wytwarzaniu matczynych przeciwciał i uszkodzeniu płodu.

Istotne znaczenie dla zapobieganiu skutkom stanu konfliktu serologicznego miało odkrycie Sterna z 1960 roku. Wykazał on, że można zapobiec immunizacji kobiety ciężarnej przez RhD dodatnią krew płodu poprzez zastosowanie immunoglobuliny anty-D po porodzie. Immunoprofilaktyka jest bezpieczna zarówno dla matek, jak i płodów. Analiza wpływu zastosowania śródciążowej immunoprofilaktyki nie wykazała negatywnych następstw dla zdrowia matek i ich nienarodzonych dzieci.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii. Dr n. med. Piotr Magnowski przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Należy umówić się na wizytę pod numerem 606-340-593.   

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.