Grypa u kobiet w ciąży – dr n. med. Piotr Magnowski, Tarnowo Podgórne, Luboń

Grypa u kobiet w ciąży – dr n. med. Piotr Magnowski, Tarnowo Podgórne, Luboń

Grypa – co to jest?

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego wywoływaną przez wirusy z rodziny Orthomyxoviridae. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i kontaktową. Okres wylęgania choroby wynosi 2-5 dni. Czas wydalania wirusa grypy jest różny i zależy od wieku pacjenta oraz stanu klinicznego: dzieci wydalają wirusy grypy w większych ilościach i dłużej (do 10 dni), a osoby dorosłe – 7 dni (przyjmuje się, że zakaźność ustaje 24 godziny po naturalnym ustąpieniu gorączki). Grypa jest chorobą, którą można przechodzić bezobjawowo, co nie zmienia faktu, że osoby takie nadal stanowią źródło zakażenia i przyczyniają się do transmisji choroby w populacji.

Do typowych objawów grypy zaliczamy:

  • gorączkę,
  • silne osłabienie,
  • bóle głowy, 
  • bóle mięśniowo-stawowe,
  • kaszel. 

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co sezon na grypę choruje 5-10% populacji dorosłych oraz 10-20% populacji dzieci. Z powodu grypy i jej powikłań w skali globalnej umiera 600 000 pacjentów – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej, Tarnowo Podgórne, Luboń.

Przebieg grypy u kobiet w ciąży

Zachorowania na grypę kobiet ciężarnych występują z taką samą częstością, jak w populacji ogólnej, jednak mają potencjalnie poważniejszy przebieg, z wyższym ryzykiem zgonu włącznie. Już w czasie pandemii „hiszpanki” w 1918 roku śmiertelność w grupie ciężarnych szacowano na 27-45%, a podczas pandemii grypy w roku 1957 i 1968 liczba zgonów wynosiła odpowiednio 70 000 i 30 000, blisko połowę zgonów zgłoszono u kobiet w ciąży.  Natomiast podczas pandemii grypy wywołanej wirusem typu A (H1N1) w 2009 roku zaobserwowano, iż ryzyko hospitalizacji z powodu grypy u kobiet w ciąży było siedmiokrotnie-ośmiokrotnie wyższe w porównaniu do populacji ogólnej.

Ciężkiemu i powikłanemu przebiegowi grypy u kobiet w ciąży sprzyjają zmiany w układzie immunologicznym zachodzące fizjologicznie w tym okresie życia kobiety, polegające na upośledzeniu odporności komórkowej, co odgrywa zasadniczą rolę w zwalczaniu zakażeń wirusowych. Powikłanemu przebiegowi grypy w ciąży sprzyjają także zmiany czynności płuc (zmniejszona pojemność płuc i zmniejszona objętość oddechowa), a także zmiany w układzie krążenia (zwiększona pojemność minutowa serca i zwiększone zużycie tlenu) – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej, Tarnowo Podgórne, Luboń.

Powikłania grypy u kobiet w ciąży

Do najczęściej opisywanych powikłań grypy u kobiet w ciąży należą zapalenie płuc oraz ostra niewydolność oddechowa, wymagająca stosowania wsparcia oddechowego, mechanicznej wentylacji. Zachorowanie na grypę w ciąży zwiększa również ryzyko porodu przedwczesnego (z wszelkimi jego konsekwencjami), poronienia, obumarcia wewnątrzmacicznego płodu, urodzenia dziecka o niskiej masie urodzeniowej oraz zakończenie porodu drogą cięcia cesarskiego. Występująca u matki gorączka może powodować tachyarytmie u płodu. Warto także podkreślić, że noworodki i niemowlęta stanowią grupę ryzyka ciężkiego i powikłanego przebiegu grypy. Zachorowania u noworodków są opisywane rzadko, ale doniesienia ostatnich lat sugerują nie tylko kropelkową i kontaktową, ale także wertykalną drogę transmisji zakażenia.

Czy kobiety w ciąży powinny się szczepić przeciw grypie?

Światowa Organizacja Zdrowia od 2005 roku zaleca szczepienie wszystkich kobiet będących w ciąży w danym sezonie epidemicznym. Szczepienie przeciw grypie u kobiet w ciąży oraz planujących ciążę jest też zalecane w polskim Programie Szczepień Ochronnych. Pomimo licznych rekomendacji, stan zaszczepienia przeciw grypie pozostaje na niskim poziomie wśród kobiet w ciąży, ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wyrażane zarówno przez pacjentki, jak i personel medyczny, a także bagatelizowanie choroby i niedocenianie korzyści związanych ze szczepieniem.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii. Dr n. med. Piotr Magnowski przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Należy umówić się na wizytę pod numerem 606-340-593.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.