Poród siłami natury po cesarce – dr n. med. Piotr Magnowski odpowiada

Poród siłami natury po cesarce – dr n. med. Piotr Magnowski odpowiada

Dr n. med. Piotr Magnowski wskazuje, że zauważono coraz większy odsetek kobiet decydujących się na poród siłami natury po przebytym cięciu cesarskim. Poród taki, jak najbardziej jest możliwy, jeśli spełnione zostaną określone warunki kwalifikujące pacjentkę do tego typu porodu.

Dr n. med. Piotr Magnowski Luboń podkreśla, iż poród siłami natury po cięciu cesarskim wymaga:

 • wzmożonego nadzoru nad ciężarną z uwagi na ryzyko pęknięcia macicy w bliźnie,
 • ciągłego elektronicznego monitorowania czynności serca płodu,
 • dopuszczalne jest stosowanie oksytocyny,
 • dopuszczalne jest znieczulenie zewnątrzoponowe,
 • możliwa jest indukcja porodu.

Dr n. med. Piotr Magnowski Luboń wskazuje, iż należy rozważyć ponowne przeprowadzenie cięcia cesarskiego w przypadku występowania jednego z poniższych wskazań:

 • makrosomia płodu (szacowana masa płodu powyżej 4000g),
 • ciążą wielopłodowa,
 • położenie miednicowe lub poprzeczne płodu,
 • więcej niż jedno przebyte cięcie cesarskie,
 • łożysko przodujące,
 • krótki odstęp od cięcia cesarskiego (mniej niż 12 miesięcy),
 • dystocja barkowa.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie  ginekologii onkologicznej i położnictwa dr n. med. Piotra Magnowskiego w gabinecie lekarskim w Luboniu oraz umówienie się na wizytę pod numerem 606-340-593.

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.